Știri și anunțuri

CALENDARUL PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DISERTAȚIE – FEBRUARIE 2021

CALENDARUL PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DISERTAȚIE SESIUNEA FEBRUARIE 2021 Înscrierea pentru susţinerea examenului de licenţă/disertație (online) 25.01.2021-07.02.2021 Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea Probei I a examenului de licenţă –  14.02.2021 Desfășurarea probei I a examenului de licenţă – 15.02.2021 Susţinerea examenului de disertație (toate Citește mai mult

Platformă eLearning

Dragi studenți, în anul universitar 2020-2021, Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, din cadrul U.L.B.S., va utiliza ca platformă e-learning toate resursele “Suita Google” (G Suite). În săptămânile ce vor urma, mai multe informații vă vor Citește mai mult

În atenția studenților din anul III Licență ID si anul II Master IFR din Facultatea de Științe Economice

În atenția studenților din anul III Licență ID si anul II Master IFR din Facultatea de Științe Economice: Alegerea temei pentru lucrarea de licență/disertație – în vederea participării studenților/masteranzilor promoției 2020/2021 la examenul de finalizare a studiilor – se realizează Citește mai mult