Platformă eLearning

Dragi studenți, în anul universitar 2020-2021, Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, din cadrul U.L.B.S., va utiliza ca platformă e-learning toate resursele “Suita Google” (G Suite). În săptămânile ce vor urma, mai multe informații vă vor Citește mai mult

În atenția studenților din anul III Licență ID si anul II Master IFR din Facultatea de Științe Economice

În atenția studenților din anul III Licență ID si anul II Master IFR din Facultatea de Științe Economice: Alegerea temei pentru lucrarea de licență/disertație – în vederea participării studenților/masteranzilor promoției 2020/2021 la examenul de finalizare a studiilor – se realizează Citește mai mult