Despre noi

Învățământul la Distanță și Învățământul cu Frecvență Redusă (IDIFR) reprezintă forme alternative de educație profesională prin care se poate asigura dezvoltarea, perfecționarea sau conversia profesională a tuturor celor interesați. Acest tip de educație este tot mai la îndemână în lumea de astăzi, în care se solicită flexibilitate și adaptabilitate la piața muncii, indiferent de domeniu de activitate. Studenții care aplică pentru astfel de forme de educație pot acumula cunoștințe și pot dezvolta noi abilități prin activități de învățare desfășurate în grup, în sala de curs și seminar, dar mai ales, prin activități de studiu individual (auto-instruire). Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) organizează aceste forme alternative de educație prin Departamentul IDIFR ce oferă 16 de programe de studiu (11 programe de studiu ID – licență, 1 program de studiu IFR – licență și 4 programe de studiu IFR – master), domeniile fiind de real interes pentru comunitate, respectiv: administrarea afacerilor, management, finanțe, contabilitate, marketing, agricultură, ingineria produselor alimentare, drept, științe administrative, științe ale educației, inginerie și management, mine-petrol și gaze. Cei care doresc inițierea profesională într-un anumit domeniu pot opta pentru un program de licență ID, cu durată de 3 ani (6 semestre)/ 4 ani (8 semestre). Cei care-și doresc dezvoltarea și/sau perfecționarea într-un domeniu pot aplica pentru un program de master IFR care se desfășoară pe o perioadă de 2 ani de studiu (4 semestre)/ 1 an (2 semestre). Recunoașterea educației profesionale dobândite prin promovarea examenului de licență sau disertație este aceeași cu forma de învățământ cu frecvență (IF), acumulată prin parcurgerea acelorași discipline, cu aceleași tipuri de evaluări, cu aceleași cadre didactice.

Distribuie pagina pe social media!