În atenția studenților din anul III Licență ID si anul II Master IFR din Facultatea de Științe Economice

În atenția studenților din anul III Licență ID si anul II Master IFR din Facultatea de Științe Economice:

Alegerea temei pentru lucrarea de licență/disertație – în vederea participării studenților/masteranzilor promoției 2020/2021 la examenul de finalizare a studiilor – se realizează în două etape, după cum urmează:

Etapa 1: în perioada 01.10.2020 – 25.10.2020 – prin contactarea directa a coordonatorilor științifici (email prenume.nume@ulbsibiu.ro) și stabilirea de comun acord a temei de licență/disertație;

Etapa 2: (pentru studenții/masteranzii care nu și-au ales lucrarea în prima etapă): în perioada 2.11.2020 – 29.11.2020 – prin rezervarea, împreuna cu coordonatorul științific (email prenume.nume@ulbsibiu.ro), a unei teme dintre cele rămase libere după prima etapă (și care vor fi afișate pe site-ul Facultății).

Distribuie pagina pe social media!