Învățământul la Distanță și Învățământul cu Frecvență Redusă (IDIFR) sunt forme moderne de pregătire academică destinate unor categorii largi de beneficiari interesaţi în formarea universitară iniţială sau formarea continuă (perfecţionare profesională, reconversie profesională). Metodologic, învăţământul la distanţă presupune utilizarea unor metode diferite de studiu faţă de învăţământul clasic, prin exploatarea eficientă a canalelor de comunicaţie disponibile fiecărui participant (poştă, telefon, fax, Internet, radio, televiziune). Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a iniţiat şi dezvoltat această formă de învăţământ începând cu anul universitar 1995/1996, dispunând în prezent de o experienţă semnificativă atât la nivel instituţional cât şi al participanţilor direcţi (cadre didactice, secretariate etc). Studenţii înscrişi în programele de studiu I.D. beneficiază, prin intermediul universităţii, de o structură funcţională ce asigură toate activităţile necesare bunei desfăşurări a procesului de învăţământ. Calificarea profesională dobândită de către absolvenţii acestei forme de învăţământ nu diferă de cea atribuită absolvenţilor formei de învăţământ „cu frecvență”, fapt materializat prin identitatea diplomelor eliberate.

Distribuie pagina pe social media!