Examenul de licență /disertație – sesiunea februarie 2021

Examenul de licență /disertație – sesiunea  februarie 2021 se va susține în perioada: 25.02.2021 -26.02.2021

ETAPE ÎNSCRIERE

Nr. crt. Activități Perioada
  FAZA I – privind lucrarea de licență/disertație  
1. Studenții se vor înrola în Google Classroom utilizând codul de mai jos. Pentru acces se va utiliza adresa de @gmail.com. (Se recomandă utilizarea browser-ului Google Chrome, pentru evitarea problemelor tehnice)

· Cod classroom lucrări de licență – cotd275

· Cod classroom lucrări de disertație – jipu4ql

11.01.2021 – 15.01.2021
2. Transmiterea online a lucrărilor de licență/disertație & a Declarației pentru conformitate asupra originalității operei științifice se va face conform instrucțiunilor de mai jos și a informațiilor primite prin Classroom.

1)      Încărcarea pe Classroom a ”temei” Lucrare de licență/disertație în format word în vederea scanării antiplagiat – denumire fișier: Nume_Prenume_Specializare_Lucrare_forma_învățământ.docx (forma de învățământ = IF sau ID/IFR)

2)      Încărcarea pe Classroom a ”temei” Lucrare de licență/disertație în format .pdf în vederea susținerii & arhivării lucrării – denumire fișier: Nume_Prenume_Specializare_Lucrare_forma_invățământ.pdf * (forma de învățământ = IF sau ID/IFR)

*NOTĂ: Lucrarea va fi semnată olograf pe fiecare pagină.

3)      Încărcarea pe Classroom a ”temei” Declarație pentru conformitate asupra originalitații operei științifice semnată în format .pdf – denumire fișier: Nume_Prenume_Specializare_Declaratie.pdf

4)      Transmiterea prin email a lucrării de licență/disertație către coordonatorul științific

18.01.2021 – 29.01.2021
3. Scanarea antiplagiat a lucrărilor de licență și disertație 18.01.2021 – 02.02.2021
4. Transmiterea rezultatelor scanării către studenți (prin Classroom) și către coordonatorii științifici (prin email) 18.01.2021 – 02.02.2021
5. Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații referitoare la scanarea lucrărilor (economice@ulbsibiu.ro) 03.02.2021 – 04.02.2021
6. Afișarea listei cu studenții care se pot înscrie la examenul de licență/disertație – din perspectiva lucrării de licență/disertație 05.02.2021
FAZA A II-A – privind înscrierea la examenul de licență/disertație și susținerea probelor
7. Înscrierea pentru susţinerea EXAMENULUI DE LICENŢĂ, prin depunerea dosarului de înscriere la secretariatul Facultății. Dosarul va conține documentele de mai jos:

· Cerere înscriere licență – model tipizat

· Certificat de naștere – original + copie

· Copie buletin / carte de identitate

· Diploma de bacalaureat – original + copie

· 2 fotografii tip buletin

· Certificat de competență lingvistică – va fi adăugat de secretariat

· Fișa de lichidare – va fi adăugată de secretariat

· Chitanța doveditoare plății taxei de înscriere la licență – 400 lei, pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2020.

 

Înscrierea pentru susţinerea EXAMENULUI DE DISERTAȚIE, prin depunerea dosarului de înscriere la secretariatul Facultății. Dosarul va conține documentele de mai jos:

· Cerere  înscriere disertație – model tipizat

· Certificat de naștere – original + copie

· Copie buletin / carte de identitate

· Diploma de bacalaureat – original + copie

· Diploma de licență – original + copie

· 2 fotografii tip buletin

· Fișa de lichidare – va fi adăugată de secretariat

· Chitanța doveditoare plății taxei de înscriere la disertație – 400 lei, pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2020.

 

08.02.2021 – 16.02.2021
8. Afişarea listelor cu studenții care susțin examenul de licență – proba scrisă (online)

Afişarea listelor cu studenții care susțin lucrarea de licență/disertație (online)

Rezolvarea eventualelor contestații

22.02.2020
9. Susţinerea examenului de licenţă/disertație 25.02.2020 – 26.02.2020

 

Cerere licenta februarie 2021 (.pdf)

Cerere disertatie februarie 2021 (.pdf)

Distribuie pagina pe social media!