Admitere

Admiterea la aceste forme de învățământ se realizează prin concurs de dosare (cu excepția PIPP și mastere), pe baza mediei de admitere calculate conform metodologiei de admitere aferente domeniului de studiu ales, avizată de ULBS. Pentru aceasta te așteptăm la unul dintre centrele de înscriere IDIFR până la data de 17 SEPTEMBRIE 2020. Taxa de înscriere este de 150 lei. 

Parcurgerea programului de studiu va fi susținută de taxa de școlarizare în baza căreia veți putea accesa: suporturile de curs pe CD-uri; utilizarea unor echipamente specifice; serviciile educaționale; participarea dumneavoastră la întâlnirile față în față, online și la verificările pe parcurs; bursele de studiu; facilitățile de dezvoltare.

Pentru mai multe detalii accesați: Pliantul de admitere (.pdf)

Studii de licență 

Științe Economice

 • Economia comerţului,turismului şi serviciilor / 125 locuri
 • Management / 100 locuri
 • Contabilitate şi informatică de gestiune / 100 locuri
 • Finanţe şi Bănci / 125 locuri
 • Marketing / 100 locuri

Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția mediului

 • Montanologie / 50 locuri
 • Ingineria produselor alimentare / 50 locuri

Drept

 • Administraţie publică / 90 locuri
 • Drept / 120 locuri

Științe Socio-Umane

 • Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar / 75 locuri

Inginerie

 • Inginerie economică În domeniul mecanic / 75 locuri
 • Transportul,depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor / 60 locuri

Studii de masterat

 • Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei / 40 locuri
 • Expertiză contabilă şi audit / 50 locuri
 • Drept judiciar privat / 25 locuri
 • Administraţie publică europeană / 50 locuri

Programe postuniversitare de dezvoltare continuă

 • Managementul administraţiei publice / 50 locuri
 • Evaluarea riscurilor si auditarea în domeniul securității și sănătății în muncă / 50 locuri


Pentru mai multe detalii accesați: Pliantul de admitere (.pdf)

Documentația de înscriere: 

1. Dosar plic 

2. Diplomă de bacalaureat (în original și în copie legalizată) 

3. Adeverință de absolvire bacalaureat (pentru absolvenții promoției 2020) 

4. Adeverință de student (cu mențiunea că diploma de bacalaureat în original se află la acea facultate) pentru candidații care sunt deja studenți la alte facultăți 

5. Diplomă de licență (în original și în copie legalizată) pentru candidații programelor de master 

6. Adeverință de absolvire facultate (pentru absolvenții promoției 2020) 

7. Certificat de naștere în copie legalizată/în original și în copie nelegalizată 

8. Certificat de căsătorie, în copie nelegalizată (dacă este cazul)

9. C.I. în copie nelegalizată 

10. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie 

11. 2 fotografii color tip legitimație ¾ 

12. adresă de e-mail validă (în vederea comunicării cu secretariatul departamentului) 

13. Adeverință de încadrare în muncă (Facultatea de Inginerie)


Pentru mai multe detalii accesați: Pliantul de admitere (.pdf)

Pentru mai multe detalii te așteptăm la unul din centrele noastre pentru înscrieri, pe e-mail: dep.didu@ulbsibiu.ro sau la telefon: (0269) 250 432.

Distribuie pagina pe social media!