Preînscriere online

Formular de preînscriere la specializările ULBS
- formele de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă -

Facultatea la care doriți să vă înscrieți

Specializarea la care doriți să vă înscrieți

Datele furnizate în acest formular vor fi folosite exclusiv de către ULBS pentru informarea dumneavoastră în ceea ce privește data, modul de desfășurare și formalitățile necesare admiterii la una dintre specializările disponibile la formele de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă. În acest an înscrierile se vor face doar on-line.

Distribuie pagina pe social media!